ZNAMY BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEJ EDYCJI!

W ZAKŁADCE: –WYNIKI– ORAZ NA  STRONIE INSTYTUTU TEATRALNEGO  MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYNIKAMI KONKURSU LATO W TEATRZE 2022

O konkursie

Program LATO W TEATRZE udowadnia, że teatr może być medium ważnym dla młodych ludzi. Każdy projekt ma charakter autonomiczny. Program przeznaczony jest dla ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze. Instruktorzy oddają głos dzieciom i młodzieży. W trakcie dwutygodniowych warsztatów są ich przewodnikami i opiekunami, którzy ułatwiają młodym znalezienie formy dla scenicznej wypowiedzi na bliskie im tematy.

CELE PROGRAMU:

  1. umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,

  2. wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,

  3. rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,

  4. szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność,  kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

 

MODUŁ LATO W TEATRZE +

W programie został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze. Dokładna lista ośrodków znajduje się w dokumentacji konkursowej.

Dzięki artystycznemu spotkaniu dwóch ośrodków, możliwa będzie wymiana doświadczeń między nimi. Wnioskodawca oraz partner przygotowują wspólnie zgłoszenie do projektu.

W wyniku spotkania przedstawicieli obu stron wypracowują temat oraz ramy działania, przygotowują wspólny budżet projektu. Wnioskodawca jest liderem projektu – składa wniosek w imieniu partnerstwa, otrzymuje ewentualne dofinansowanie i dysponuje nim w porozumieniu i w uzgodnieniu z partnerem oraz zajmuje się rozliczeniem projektu. Partner deleguje ze swoich współpracowników co najmniej dwie osoby, które biorą udział w całym przebiegu projektu. Zadaniem partnerstwa jest znalezienie miejsca w projekcie dla instytucji doświadczonej oraz mniej doświadczonej,  przekazywanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce, umożliwienie artystycznego spotkania dwóch ośrodków oraz przygotowanie partnera do samodzielnego złożenia wniosku w kolejnej edycji programu.

Program Lato w teatrze finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Budżet programu wynosi 1,5 mln złotych.