ZNAMY BENEFICJENTÓW

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego – Dział Pedagogiki Teatru informuje o wynikach konkursu grantowego 2022.

Do tegorocznej edycji programu złożono 175 wniosków.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało o zwiększeniu dotacji do kwoty 2 500 000,00zł.

 Zespół Sterujący w składzie:

  1. Tomasz Daszczuk
  2. Katarzyna Kotarska
  3. Maciej Ogórek
  4. Marcin Pasierbski
  5. Elżbieta Wrotnowska-Gmyz

 

po zapoznaniu się z 162 wnioskami dopuszczonymi do oceny merytorycznej zdecydował o przyznaniu dofinansowania 69 projektom: 65 w module Lato w teatrze i 4 w module Lato w teatrze+, przyznając łączną kwotę dotacji 2 498 357,00 złotych, z czego ponad 1 000 000,000 złotych otrzymały wnioski międzykulturowe włączające uczestników i prowadzących różnych narodowości, w tym w przeważającej liczbie osoby z Ukrainy.

W załącznikach publikujemy:

  1. Listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie moduł Lato w teatrze Lato w teatrze dofinansowane projekty
  2. Listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie moduł Lato w teatrze+ Lato w teatrze+ dofinansowane projekty
  3. Listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania Lato w teatrze oferty bez dofinansowania
  4. Wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne Lato w teatrze oferty z negatywną oceną formalną

 

Ważne:

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe spotkanie informacyjne on-line dla beneficjentów odbędzie się dnia 10 maja 2022 roku o godz. 17:00 na zoomie, zaś obowiązkowy wyjazd szkoleniowy (dla 1 przedstawiciela_lki danego projektu) odbędzie się w dwóch turach w dniach 17-19.2022 oraz 20-22.05.2022, o czym organizator poinformuje szczegółowo drogą e-mailową.

 

Serdecznie gratulujemy beneficjentom tegorocznej, urodzinowej 15.edycji!

Witamy w gronie Rodziny Lata w teatrze!