Zgłoszenie kolonii/półkolonii

Specjalnie dla beneficjentów naszego programu przygotowałyśmy wskazówki i materiały związane ze zgłoszeniem wypoczynku do kuratorium oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez wieloletnie koordynatorki projektów w ramach Lata w teatrze wskazówkami.

Część I pt. Kuratorium krok po kroku – wskazówki dotyczące zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty. 

Kuratorium_etap_I_2022

Cześć II pt.  Realizacja wypoczynku

Kuratorium_etap_II_2022

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dla półkolonii/kolonii

Karta kwalifikacyjna z komentarzem

Dziennik zajęć z komentarzem

Karta wycieczki

Zakres czynności instruktora

Zakres obowiązków wychowawcy

Przykładowy plan i harmonogram dzienny pracy

Protokół powypadkowy

Rejestr wypadków

Przykładowy ramowy rozkład dnia

Regulamin poruszania się po drogach

Dane najbliższych punktów opieki medycznej

Upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę

Zgoda na samodzielny powrót do domu

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi kuratoriami oświaty, które opowiedzą na szczegółowe pytania.