Projekt kierujemy do młodych kobiet w wieku od 15 do 20 roku życia – wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu. Zastanowimy się, co współcześnie znaczy bycie (nie)grzeczną. Tekstami literackimi, które pomogą nam rozpocząć rozmowę, są „Grzeczna” Gro Dahle i Sveina Nyhusa – barwna opowieść o Lusi, która „była grzeczna, tak grzeczna, że pewnego dnia zniknęła” – oraz fragmenty „Kieszonkowego atlasu kobiet” Sylwii Chutnik. Oba wybrane konteksty literackie poruszają tematykę kobiecego sprawstwa, poczucia własnej wartości, rozpoznawania swoich granic, asertywnego komunikowania oraz poszanowania przestrzeni innych osób. Każda uczestniczka projektu będzie mogła wybrać narzędzia twórcze i uczęszczać na dedykowany im warsztat, podczas którego we wspólnym procesie powstawać będą autorskie teksty i wypowiedzi, kostiumy, scenografia czy muzyka. Wszystkie te elementy złożą się na reżyserowany kolektywnie spektakl, który zostanie zaprezentowany publiczności na zakończenie projektu w przestrzeni Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.

ZESPÓŁ REALIZATORÓW