Zrealizujemy dwutygodniowe warsztaty teatralne, taneczne i scenograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Finałem projektu będzie spektakl chodzony, nawiązujący do średniowiecznej tradycji teatru stacyjnego, realizowany w różnych przestrzeniach wsi. Pochylimy się nad lokalną legendą o Zefliku – wodnym chochliku uczącym ludzi, że najważniejszymi wartościami są: dobro, niesienie pomocy i troska o drugiego człowieka. Porozumienie mimo różnic będzie punktem wyjścia w pracy warsztatowej, podczas której poszukamy punktów wspólnych między uczestnikami z Polski i z Ukrainy oraz harmonii człowieka z otaczającą go florą i fauną. Wspólnie będziemy rozwijać kreatywność, kształtować dobre nawyki ekologiczne, ale przede wszystkim bawić się w teatr w pięknych okolicznościach przyrody. Idziemy z teatrem przez wieś, dołącz do nas!

fot_A_Joachimiak-9873
fot_A_Joachimiak-9882
fot_A_Joachimiak-9911
fot_A_Joachimiak-9974
previous arrow
next arrow

ZESPÓŁ REALIZATORÓW