Współpraca z domami kultury

Zależy nam, by docierać do różnych miejsc i nowych miejscowości. Dlatego na początku każdego roku kalendarzowego wybieramy konkretne regiony,  w których namiot jeszcze nie gościł. Poszukujemy wówczas ośrodków, które będą pełnić rolę liderów i nawiążą współpracę z innymi dwoma domami kultury, tworząc regionalną sieć.

Przedstawiciele ośrodków współtworzących projekt w danym roku spotykają się na otwarcie i podsumowanie działań. Ponadto, przed wakacjami wspólnie z ośrodkami organizujemy warsztaty pedagogiczno-teatralnych dla lokalnych edukatorów i odwiedzamy każdą miejscowość, by uzgodnić kwestie techniczne.

Pobierz: Szczegolowe informacje_o_wspolpracy

 

Więcej informacji:

Maria Babicka
mbabicka@instytut-teatralny.pl
tel. 570 140 471