SZKOŁA PEDAGOGÓW TEATRU - WSPARCIE W REALIZACJI PROJEKTÓW

WSPARCIE SKIEROWANE DLA ZESPOŁÓW PROJEKTÓW LATO W TEATRZE 2022

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla osób/zespołów realizujących projekty w ramach Lata w teatrze 2022!

 

JAK TO DZIAŁA?

`zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie poprzez ten formularz zgłoszeniowy dostępny tu: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

`opisz problem/zagadnienie/obszar/sytuację, w której potrzebujesz wsparcia oraz określ czy chcesz spotkać się indywidualnie czy ze swoim zespołem

`wybierz osobę, która udzieli Ci wsparcia lub zdaj się na nas

`po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, skontaktujemy Cię z osobą wspierającą

`otrzymasz 1h wsparcia on-line lub telefonicznego jednorazowo, a jeśli będzie taka potrzeba – możesz umówić się na kolejne spotkania

 

POZNAJ OSOBY, KTÓRE MOGĄ CIĘ WESPRZEĆ I OBSZARY, W KTÓRYCH SIĘ SPECJALIZUJĄ I MOGĄ UDZIELIĆ CI/WAM WSPARCIA:

 1. dostępność warsztatów i pokazów dla osób z niepełno sprawnościami
 2. savoir-vivre w kontakcie i współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami

 1. problemy w komunikacji z dzieckiem (konflikty, trudne zachowania, brak motywacji)
 2. wspieranie dziecka w relacjach z rówieśnikami, samoregulacji i zaangażowaniu we wspólną pracę
 3. wspieranie dziecka w rozwoju kreatywności, twórczej ekspresji
 4. wspieranie prowadzących w dbaniu o siebie i swoje zasoby podczas trwania projektu
 5. praca ze społecznością lokalną

 1. integracja międzykulturowa
 2. wspieranie uczestników cudzoziemskich

 1. poznawanie (nowej dla nas) społeczności lokalnej
 2. planowanie komunikacji i działań promocyjnych z uwzględnieniem rodzin jako adresatów oraz wiedzy o potrzebach, wartościach i napięciach
 3. budowanie i zacieśnianie relacji z rodzinami

 1. rozwiązywanie konfliktów w zespołach projektowych
 2. skuteczna komunikacja w zespole
 3. prowadzenie procesu grupowego

 1. praca w zespole projektowym (szczególnie podział obowiązków w trakcie projektu)
 2. włączanie w projekt społeczności lokalnej
 3. co po Lecie w teatrze, czyli jak wykorzystać markę Lata w teatrze do budowania działalności edukacyjnej w swojej instytucji

 1. prowadzenie procesu grupowego, włączanie uczestników w proces twórczy, praca zespołowa nad pokazem
 2. komunikacja i współpraca w zespole projektowym
 3. praca z dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

 1. projektowanie finału – jak połączyć pracę różnych grup w całość, jak wykorzystać pracę warsztatową w budowaniu pokazu, interdyscyplinarność procesu twórczego
 2. włączanie w działania osób z niepełnosprawnościami, budowania procesu z uwzględnieniem różnych potrzeb uczestników
 3. sprawna współpraca z partnerami projektu

 1. jak pogodzić oczekiwania realizatorów projektu z potrzebami i zasobami uczestników budowanie zaangażowania uczestników we wspólną pracę
 2. współpraca/komunikacja w zespole projektowym
 3. reagowanie na trudne sytuacje w relacjach z uczestnikami

Dodatkowe informacje:

Joanna Krukowska-Gulik

tel. 790 420 170

e-mail: jkrukowska@instytut-teatralny.pl

 

Czym jest SZKOŁA PEDAGOGÓW TEATRU?

Od 2013 roku w odpowiedzi na potrzeby realizatorów projektów Lata w teatrze w ramach programu prowadzimy warsztaty, spotkania, webinaria, cykle szkoleń pod szyldem Szkoła Pedagogów Teatru.

Organizowane spotkania skierowane są przede wszystkim do osób, które składały wnioski w programie, otrzymały dofinansowanie bądź są zainteresowane realizacją projektu w ramach programu Lato w teatrze.  Tematy warsztatów wynikają ze spotkań, ewaluacji, sprawozdań i w głównej mierze dotyczą treści związanych z pedagogiką teatru, a także realizacją projektów w zespołach projektowych.