Szkoła Pedagogów Teatru 2019

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty w ramach programu Lato w teatrze, które umożliwią nabycie oraz poszerzenie kompetencji związanych z budowaniem zespołów projektowych oraz pracą w grupie i z grupą.

Szkolenia przeznaczone są dla osób zamierzających złożyć wniosek na realizację warsztatów w programie Lato w teatrze 2019.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca.
Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy wypełnić ankietę.

Ankieta zgłoszeniowa

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania, udział w warsztatach będzie mogła wziąć jedna osoba reprezentująca daną instytucję/organizację składającą projekt. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Instytut Teatralny nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania, ale zapewnia obiad dla uczestników w trakcie trwania warsztatów.

Budowanie zespołu projektowego – warsztat o komunikacji i współpracy
prowadzenie: Aleksandra Chmielińska i Monika Modrzejewska-Świgulska

Uczestnicy dwudniowego spotkania zdobędą wiedzę na temat prawidłowości funkcjonowania zespołu projektowego oraz narzędzia do jego tworzenia i prowadzenia. Dowiedzą się, jak w klarowny i spójny sposób formułować cele zespołu na różnych poziomach: organizacyjnym, merytorycznym oraz relacyjnym. Uczestnicy rozwiną własny styl komunikowania się i współpracy z innymi poprzez pracę z informacją zwrotną oraz diagnozę kwestionariuszami.

Termin: 16-17 marca | godz. 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1

Aleksandra Chmielińska

Z wykształcenia psycholożka i pedagożka, w praktyce trenerka grupowa, konsultantka ds. rozwoju, coach. Pracuje jako nauczycielka akademicka w Zakładzie Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego. Jej obszar zainteresowań badawczych to pedagogika twórczości i psychologia transgresyjna oraz badania biograficzne nt. przełomowych, transgresyjnych zmian w perspektywie indywidualnej i rodzinnej. Ukończyła specjalistyczne kursy, w tym: Akademię Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym, Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych. Posiada międzynarodowy certyfikat coacha ICC (International Coaching Community). Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi psychologiczne. Współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie rowojowo-konsultacyjnym. Autorka książki pt. „Dynamika transgresji twórczych. Studia przypadków pedagogów".

Monika Modrzejewska-Świgulska

Pedagożka, coach, trenerka grupowa, konsultantka metodyczna w zakresie wspierania kreatywności i zdolności uczniów, arteterapeutka. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół pedagogiki twórczości, twórczości profesjonalnej oraz badań narracyjno-biograficznych. Autorka książki: Twórczość codzienna w narracjach pedagogów”. Odbyła staż naukowy w The International Center for Studies in Creativity w Buffalo, USA. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury; uczestniczy w realizacji projektów artystycznych – jako recenzentka projektów, trenerka.

Proces grupowy, a proces twórczy
prowadzenie: Monika Klonowska

Dwudniowy warsztat, którego celem jest poznanie mechanizmów grupowych i analiza czynników mających wpływ na przebieg i efektywność pracy zespołu. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania i trenowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i dynamiką grupy w trudnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce podczas pracy zespołowej. Spotkanie zakłada także doskonalenie warsztatu pracy poprzez otrzymywanie informacji zwrotnej podczas superwizji grupowej.

Termin: 22-23 marca | godz. 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1

Monika Klonowska

Psycholożka, trenerka i konsultantka. Prowadzi szkolenia od 1992 r., podczas których pomaga ludziom w rozwoju osobistym i zawodowym. Wspiera zespoły i organizacje w okresach rozwoju, zmian, restrukturyzacji, kryzysów. Skupia się na budowaniu świadomości osób zarządzających w zakresie dobrych praktyk w biznesie, uczy konstruktywnego radzenia sobie ze zmianami, konfliktami, przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji. Szkoli pracowników, jak budować dobre relacje w środowisku pracy, motywację, efektywnie realizować cele, radzić sobie z konfliktami, stresem, presją. Realizuje autorskie programy szkoleniowe m.in. z zakresu komunikacji, pracy w zespole, negocjacji, wystąpień publicznych, asertywności, rozwiązywania konfliktów, mediacji, radzenia sobie ze stresem.

Liderski express. Jak angażować siebie i innych
prowadzenie: Justyna Józefowicz (Fundacja Szkoła Liderów)

Warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie, rozwijające samoświadomość, pozwalające na przyjrzenie się sobie w roli lidera grupy. W bezpiecznych warunkach uczestnicy doświadczą, czym jest przywództwo, przyjrzą się dynamice pracy projektowej oraz własnym mocnym stronom, na których mogą budować autorytet lidera. Sprawdzą, jak podnieść skuteczność swojej pracy poprzez dzielenie się zadaniami i odpowiedzialnością z innymi.

Termin: 29-30 marca | godz. 10:00-18:00
Miejsce: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1

Justyna Józefowicz

Coach, trenerka, mediatorka, autorka narzędzi trenerskich i coachingowych. Absolwentka Polskiego Centrum Mediacji, Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC). Doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Psychology & ICT (SWPS, PJATK). Doradca strategiczny i konsultantka firm, instytucji i organizacji społecznych (Szkoła Liderów, Urząd M. St. Warszawy). Mentorka przedsiębiorców w europejskim Programie Early Warning Europe PARP. Wcześniej członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, założycielka pierwszego Centrum Aktywnej Mamy, menedżerka Creative Communication Cluster oraz szefowa rozwoju EFC. Autorka strategii rozwoju i publikacji strategicznych. Współpracowałam z: ENEA SA, Fundacja Orange, PMI, Millword Brown, SGH, UW, UJ.

 

Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.