najedź myszką na kółeczko obok

TURNUS


Stepnica

Realizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

Terminy: 22 lipca – 04 sierpnia 2013r.
Uczestnicy: młodzież  w wieku od 13 do 19 roku życia

Głównym celem projekt VIII Letnia Akademia Teatralna  - Zachodniopomorskie Natarcie Teatralne, jest promocja sztuki, kultury wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz współpracy między partnerami z Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej w kontekście realizacji plenerowego wydarzenia artystycznego (2 pokazy).
VIII Letnia Akademia Teatralna – Zachodniopomorskie Natarcie Teatralne poruszać się będzie wokół tematu wymiany doświadczeń i współpracy młodych twórców z województwa zachodniopomorskiego (Stepnica, Maszewo, Goleniów, Gryfino, Szczecin) posługujących się różnymi formami sztuki (teatr, muzyka, taniec, performance, multimedia, scenografia).
Młodzi artyści dzięki wspólnemu działaniu zainspirowani powieścią Juliusza Vernea „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi” stworzą widowisko plenerowe. Stawiając sobie pytanie czy rozwój i nowinki techniczne są motorem do powstania relacji międzyludzkich. Czy im więcej techniki współczesny człowiek umieszcza w swoim życiu, tym większe stawia sobie  bariery, pchając siebie w ręce samotności? Czy wyprzedzanie swojej epoki, wizjonerskie życie dalej spycha ludzi na margines życia społecznego.
Działania podczas Letniej Akademii Teatralnej ukierunkowane będą na wytworzenie w uczestnikach, mieszkańcach województwa zachodniopomorskiego, członkach Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej,  jak i odbiorcach widowisk plenerowych (społeczności lokalnej Stepnicy oraz Szczecina, uczestnikach festiwalu SOFT, przyjezdnych gościach Zlotu Żaglowców The Tall Ship Races) silnego poczucia TOŻSAMOŚCI i IDENTYFIKACJI z morską historią województwa.

Tytuł prezentacji i terminy:
GŁĘBIA
01 sierpnia 2013r., w godzinach wieczornych, Dzika Plaża, Stepnica
03 sierpnia 2013r., w godzinach wieczornych, Park Żeromskiego, Szczecin

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica
tel: 91 418 86 28
teatr.wkz@gmail.com

Koordynator: Michał Krzywaźnia
tel. 505 933 359
 


PROWADZĄCY:

Marek Kościółek - założyciel i reżyser Teatru Krzyk z Maszewa, absolwent Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, wieloletni aktor goleniowskiego Teatru Brama. Animator, instruktor teatralny, laureat kilkunastu nagród ogólnopolskich festiwali teatralnych jako aktor i reżyser, twórca kilkunastu projektów międzynarodowych i ogólnopolskich związanych z edukacją i animacją młodzieży. Działacz niezależny. Uczestnik wielu warsztatów teatralnych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami edukacyjnymi. Pomysłodawca Ogólnopolskiej Biesiady Teatralnej „Wejrzenia” w Maszewie oraz Ogólnopolskich Spotkań Młodego Teatru „Krzykowisko”;

Anna Sadowska – aktorka Teatru Realistycznego ze Skierniewic, instruktor teatralny. Prowadzący warsztaty w projektach "Szperacz" realizowanego we współpracy z programem "Młodzież w działaniu"; absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją teatrologiczną. Obecnie studentka UŁ studiów uzupełniających o kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacja promocja sztuki oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Zelwerowicza na Wydziale Wiedzy o Teatrze.; absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Od 2012 roku aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, spektakle "Supermarket i Narodowe Voodoo" i "Znak Kaina". Koordynator Festiwalu Teatrów Błądzących 2011 w OPT Gardzienice. Od 2011 roku współpracuje z Teatrem Tańca Inoj z Warszawy. Wraz z zespołem Teatru Realistycznego organizuje i koordynuje Festiwal Poszukiwanie Alternatywy, akcje SpotkajMy się w Skierniewicach i Wioskę Artystyczną.

Marcin Styborski – aktor i muzyk, członek Teatru Brama, instruktor teatralny, student Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Edukacji Muzycznej, specjalistka wokalistyka jazzowa. Koordynował 4 ostatnie edycje Goleniowskich Spotkań́ Teatralnych BRAMAT. Brał udział w licznych spektaklach, warsztatach i projektach w kraju i zagranicą. Ma na swoim koncie kilka premier, jest laureatem nagród festiwali teatralnego off’u w kraju. Współpracuje na stałe z Teatrem Chorea z Łodzi oraz z grupami muzycznymi z Goleniowa, Szczecina oraz Warszawy.

Agnieszka Chamier Gliszczyńska - pedagog, socjoterapeuta, animator kultury, wychowawca w MOS im. Św. Brata Alberta. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA ART; koordynator projektów edukacyjnych i profilaktycznych, również wśród grup osób zagrożonych wykluczeniem lub względnie wykluczonych. Współpracuje z Miejscem Sztuki OFFicyna w Szczecinie.

Agata Dąbrowska – pedagog, animator kultury, studentka wzornictwa na School of Form w Poznaniu. Pomysłodawczyni wielu projektów o charakterze edukacyjno - artystycznym dla dzieci i młodzieży. Prowadziła warsztaty w ramach „Lato w Teatrze” realizowane przez Teatr Pleciuga w Szczecina, członkini stowarzyszenia Oswajanie Sztuki.

Kinga Bińkowska - Pedagog, aktorka teatru niezależnego, pasjonatka teatru. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim, ze specjalnością wiedza o kulturze oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Ukończyła kurs pedagogiki Marii Montessori. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, zajęcia ze sztuki. Niegdyś intensywnie związana z Teatrem Brama, stażystka Ośrodka Teatralnego Kana, współpracuje z Teatrem w Krzywym Zwierciadle. Uczestniczka wielu projektów teatralnych.  Członek Stowarzyszenia Dworcowa. Recenzentka Teatraliów. Bierze udział w projekcie Szkoła Pedagogów Teatru organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Drukuj


Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra
Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra
Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra

BLOG